Contents

DOWNLOAD TOJDAC (PDF)

Articles

ISSN: 2146-5193

TOJDAC

January 2015

ISSN: 2146-5193

Volume 5 - Issue 1

FROM THE EDITOR

ANİMASYON SİNEMASINA EKOELEŞTİREL YAKLAŞIM:

“WALL-E” FİLMİNİN İNCELENMESİ

Arif Can GÜNGÖR, İstanbul Aydın University, TURKEY

SİYASİ KUTUPLAŞMANIN MARKA İMAJ VE İTİBARLARINA ETKİSİ:

TÜRKİYE’DE TÜKETİCİNİN YAHUDİLİKLE İLİŞKİLENDİRDİĞİ

MARKALARA BAKIŞI ÜZERİNE BİR ELEŞTİRİ

Ayça C. KIRGIZ,  TURKEY

YENİ DİJİTAL ÇAĞDA TOPLUMSAL HAREKETLERDE MEYDANA

GELEN DÖNÜŞÜM

DOI NUMBERS OF TOJDAC JANUARY 2015 VOLUME 5 ISSUE 1

(10.7456/10501100)

All site content, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution License.

YENİ MEDYANIN OLANAKLARI: SEMANTİK WEB

Berk ÇAYCI, Istanbul Ticaret University, TURKEY

DİJİTALLEŞMENİN KENTSEL KİMLİK BAĞLAMINDA ÇEVRESEL

GRAFİK TASARIMA ETKİSİ: İSTANBUL AVRUPA YAKASI ÖRNEĞİ

18.YY. OSMANLI DÖNEMİNİ KONU ALAN EPİK FİLM ANLATISININ KARAKTER VE MEKAN TASARIMINDA MİNYATÜR SANATININ İŞLEVİ: LEVNİ’NİN KEBİR MUSAVVER

SİLSİLENAME İSİMLİ ESERİNDEKİ DÖRT PADİŞAH PORTRESİNİN EPİK

TASARIM ÖZELLİKLERİ

İnci YAKUT, Kocaeli University, Turkey

BASILI MİZAHTAN PAYLAŞILAN MİZAHA DOĞRU DÖNÜŞÜM: İNTERNETTE MİZAH

Tüba KARAHİSAR, TURKEY

Deniz YENGİN, Istanbul Kültür University, TURKEY

Dide Akdağ SATIR, Istanbul Kültür University, TURKEY