ISSN: 2146-5193

Contents

DOWNLOAD TOJDAC (PDF)

Articles

TOJDAC

July 2015

ISSN: 2146-5193

Volume 5 - Issue 3

FROM THE EDITOR

GEOMETRICAL FORMS, MODEL AND SPACE CONCEPT IN INTERIOR ARCHITECTURE EDUCATION

Arzu ECEOĞLU, İstanbul Kültür University, TURKEY

EĞİTİMCİ GÖZÜYLE TASARIMDA YARATICILIK SÖYLEM

Banu APAYDIN, Okan University, TURKEY

TASARIMDA DİSİPLİNLERARASI YAKLAŞIM-MEKAN VE GRAFİK TASARIM İLİŞKİSİ

Rana KUTLU,  İstanbul Kültür University, TURKEY

RENK-ANLAM-MEKAN İLİŞKİSİ

Banu MANAV,  İstanbul Kültür University, TURKEY

FETİŞ NESNESİNİN TASARLAMA EYLEMİNDEKİ İZDÜŞÜMLERİ

ÜZERİNE BİR DENEME

Özkal Barış ÖZTÜRK, Mimar Sinan Fine Arts University, TURKEY

ÇALIŞIR FAKAT KULLANILAMAYACAK DURUMDAKI NESNELER ÜZERİNE KÜLTÜREL VE POLİTİK BAĞLAMDA DİYALEKTİK BİR DENEME

Osman ARAYICI, Mimar Sinan Fine Arts University, TURKEY

DOI NUMBERS OF TOJDAC JULY 2015 VOLUME 5 ISSUE 3

(10.7456/10503100)

All site content, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution License.

İÇ MİMARİDE LOFT TASARIMI

Zuhal ERDEMİR,  İstanbul Kültür University, TURKEY